De UVV staat voor de Unie Van Vrijwilligers en is een enthousiaste club van ongeveer 185 vrijwilligers welke actief zijn rond de zorg in instellingen in Roosendaal: het Bravis Ziekenhuis, Bibliotheek VANnU , Stichting Groenhuysen, Sanquin Bloedvoorziening en Thuiszorg West-Brabant.
 
Doelstelling:
 
Het verlenen van vrijwillige steun en hulp aan hulpvragers in de zorg/welzijnssector met als kenmerk continuïteit en betrouwbaarheid.
 
Kamer van Koophandel: RSIN nr.: 8167.12.712
 
Het bestuur, de teamleidsters en de vrijwilligers zijn onbezoldigd.
 
                                                           Anbi

                          UVV-Roosendaal heeft de ANBI-status

 
Als men vrijwilligerswerk in de zorg zoekt, is er zeker een taak voor iedereen die serieus en enthousiast is.
 
uvv
 
Voor informatie kunt u bellen of mailen naar de contactpersoon van de UVV:
Louisa van Meer-Schoenmakers
telefoon: 0165 53 74 89